• Фондация на бизнеса за образованието

  е неправителствена организация
  с общественополезна дейност, създадена през 2005 г.
  Ние работим за модерно и качествено образование,
  конкурентоспособна работна сила
  и по-добро качество на живот на българските граждани.

 • ФБО е лидер в областта на кариерното консултиране
  и ученето през целия живот в България.
  ФБО изпълнява национални и международни проекти,
  насочени към кариерното развитие,
  образованието и обучението на възрастни,
  заетостта и социалната политика,
  и работата с младите хора.


 • От 2005 г. Фондацията е обучила над 1000 кариерни консултанти
  по международната програма
  Global Career Development Facilitator (GCDF),
  подкрепя изграждането на кариерни центрове
  и работи активно за популяризирането
  на професионалното ориентиране
  и стажантските програми у нас.

   

Актуални проекти

 • banner 01 aEmerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities (EMCOSU),
  project No. 526713-LLP-1-2012-1-SI-ERASMUS-ECUE
 • banner 02 aCulTool. Development of a virtual classroom for the acquisition and recognition of intercultural competences in job placements programmes, project No. 2012-1-ES1-LEO05-47849
 • banner 03 aInfo4Migrants – An Online Information Tool for Migrants, project No. UK13/LLP-LDV/TOI-615
 • banner 04 aA-Skills. Assessment of Social Skills for better possibilities for employment, project No. 2012-1-SE1-LEO05-11645
 • banner 05 aGlobal Career Development Facilitator (GCDF), NBCC Bulgaria
 • EVA banner 450x220Evaluating the soft skills of unemployed youth (EVAskills), project No. 2014-1-CY01-KA202-000275
  http://evaskills.eu/
 • Be Positive banner 450x220Be Positive: A positive psychological approach to enhancing resilience and utilising strengths in European unemployed youth, project No. 2014-1-SE01-KA202-000988 http://www.bpositive.eu/

Актуално

Приключи проект Eva Skills
Неделя, 28 Август 2016
    Успешно приключи проект Eva Skills–Оценка на меките умения на безработни млади хора, финансиран от...
За нас, екипа на Фондация на бизнеса за образованието, е удоволствие да споделим с вас успешното...