• Фондация на бизнеса за образованието

  е неправителствена организация
  с общественополезна дейност, създадена през 2005 г.
  Ние работим за модерно и качествено образование,
  конкурентоспособна работна сила
  и по-добро качество на живот на българските граждани.

 • ФБО е лидер в областта на кариерното консултиране
  и ученето през целия живот в България.
  ФБО изпълнява национални и международни проекти,
  насочени към кариерното развитие,
  образованието и обучението на възрастни,
  заетостта и социалната политика,
  и работата с младите хора.


 • От 2005 г. Фондацията е обучила над 1000 кариерни консултанти
  по международната програма
  Global Career Development Facilitator (GCDF),
  подкрепя изграждането на кариерни центрове
  и работи активно за популяризирането
  на професионалното ориентиране
  и стажантските програми у нас.

   

Актуални проекти

 • 01 FUTURE banner-white
 • 04 Level-Up banner
 • Test 6 types
 • bannerTEST2NEW
 • Test values
 • banner 500x310pix-22
 • banner 500x310pix-20
 • banner 500x310pix-19
 • banner 500x310pix-21
 • Assess Plus banner
 • Career Skills banner
 • Critical banner
 • Gender banner
 • Hector banner
 • Mental Health banner
 • Global Local banner
 • ISSA banner

Актуално

Краят на една ера! Успешно приключи тригодишният проект Level Up, който имаше за цел да...
Новият проект CRAFT надгражда FUTURE
Петък, 11 Септември 2020
Нашият проект FUTURE продължава с нова, надграждаща инициатива, наречена CRAFT - Co-working in...