Новини

Успешно приключи тригодишният проект Level Up

Краят на една ера! Успешно приключи тригодишният проект Level Up, който имаше за цел да популяризира ползите и възможностите, които дава професионалното образование и обучение сред младите хора, на които предстои да направят кариерен избор.

Level Up final meeting

Проектът включваше 7 водещи кариерни, технологични и обучителни организации: Aspire-Igen Group - Великобритания (координатор), Caped Koala - Великобритания, Cork Institute of Technology– Ирландия, The Government Office of Békés County – Унгария,Фондация на бизнеса за образованието– България, Sataedu – Финландия and VHS Cham– Германия.

Създадохме мобилна игра Level Up to VET, която запознава младежите с 6 професии: автомобилен механик, спортен масажист, фризьор и козметик, помощник-готвач и социален асистент.

Level Up game 2

Приложението е свободно достъпно на 5 езика за Android и IOS.

В допълнения сайтът към играта предлага полезна информация за пазара на труда - търсене, заплащане, прогнози за развитие в следващите години.   

Level Up website

Консорциумът също така подготви електронна книга с най-добри практики за приложение, основано на игри, в кариерно ориентиране, насърчаващо предимствата на този подход, което прави ученето по-привлекателно за учениците. 

Level Up Ebook

Level Up беше изключително актуална и удовлетворяваща инициатива, която също се оказа полезна за младите хора и практикуващите кариерно ориентиране. Ето някои от отзивите, получени от потребителите:

  • „Харесва ми идеята да комбинирам игра с придобиване на нови знания. Всъщност тази игра може да хвърли нова гледна точка върху учащия, който не знае какво иска да направи. "
  • „Информацията за професиите е представена по интересен начин.“

  • „Научих полезна информация за различни работни места; също - въпросите са лесни и подходящи за учениците и дават преглед на различните професии и ползи от ПОО. “

  • „Самата игра е много атрактивна, но допълнителните ресурси в сайта са доста полезни.“

  • „Вълнуващо е да бъдеш част от нещо толкова иновативно и модерно! Ще популяризирам играта сред учениците, с които работя, и мисля, че ще им бъде много полезно при вземането на бъдещи решения. Поздравления за целия екип!“

За повече информация вижте проектния уебсайт и страницата ни във Facebook.

 Erasmuslogo horisonal SMALL

 Проектът се финанира с подкрепата на Европейската комисия. 
No: 2017-1-UK01-KA202-036643.

Новият проект CRAFT надгражда FUTURE

Нашият проект FUTURE продължава с нова, надграждаща инициатива, наречена CRAFT - Co-working in Rural Areas to prepare young people for Future Trends.

CRAFT kick-off meeting

Трима от партньорите по проекта FUTURE - Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието, италианската организация за учене през целия живот CIAPE и гръцкият институт по компютърни технологии CTI - обединяват усилията си с още 4 организации: Асоциация за развитие на малкия бизнес в Ченстохова в Полша (координатор), словенския Институт за психология и предприемачество STEP, Регионалния център DESA - Дубровник за изграждане на общности и развитие на гражданското общество и норвежката обучителна организация Kunnskapstrening It.

CRAFT ще стъпва върху резултатите от проектите FUTURE и Go Circular, за да подкрепи младите хора от европейските селски райони при стартирането на места за съвместна работа. За тази цел през следващите 2 години партньорството ще разработи програма за обучение и платформа в 3D виртуален свят, които ще стимулират уменията, необходими на бъдещия пазар на труда, и предприемачеството в областта на:

  • лични грижите и здраве
  • зелената икономика
  • STEAM - наука, техника, инженерство, изкуства и математика.

Началната среща на CRAFT се проведе хибридно (в Рим и през онлайн платформата ZOOM) на 10-11 септември, и даде възможност на партньорите да планират първите си дейности. BFE, CTI и CIAPE представиха иновативната кариерна платформа Пътешественик в бъдещето Future Time Traveler, която комбинира базирани на игри сценарии с обучителна среда в 3D виртуален свят. Обсъдихме и ключовите изводи, свързани с развитието на работните места през следващите години.
Очакваме с нетърпение още една успешна и вдъхновяваща инициатива, финансирана по програма Erasmus+.

Финална среща по проект Умения за подкрепа на мигранти

На 28-ми август, 2020, екипът на проект Transversal model for Migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по програма Еразъм+ Стратегически партньорства проведе финалната си работна среща онлайн.

Проектът подкрепя учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.

Партньорите обсъдиха създаденото и постигнатото от екипа и перспективите за бъдещите след края на проектното финансиране.

Проектът се реализира от екип, воден от ITG - Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSI от Кипър, Iasis Amke Athens от Гърция, Mindshift - Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronterasот Испания и Bahçeşehir Üniversitesi от Турция.

Повече информация на  http://www.transversalmodel.eu/ и  https://www.facebook.com/TransversalModelForMigrants 

ТММ Final Meeting

 

TMM Logo Erasmus Logo

Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още статии ...