• Фондация на бизнеса за образованието

  е неправителствена организация
  с общественополезна дейност, създадена през 2005 г.
  Ние работим за модерно и качествено образование,
  конкурентоспособна работна сила
  и по-добро качество на живот на българските граждани.

 • ФБО е лидер в областта на кариерното консултиране
  и ученето през целия живот в България.
  ФБО изпълнява национални и международни проекти,
  насочени към кариерното развитие,
  образованието и обучението на възрастни,
  заетостта и социалната политика,
  и работата с младите хора.


 • От 2005 г. Фондацията е обучила над 1000 кариерни консултанти
  по международната програма
  Global Career Development Facilitator (GCDF),
  подкрепя изграждането на кариерни центрове
  и работи активно за популяризирането
  на професионалното ориентиране
  и стажантските програми у нас.

   

Актуални проекти

 • 01 FUTURE banner-white
 • 04 Level-Up banner
 • 05 Ladies-First banner
 • 06 New-Care banner 
 • Test 6 types
 • bannerTEST2NEW
 • Test values
 • banner 500x310pix-22
 • banner 500x310pix-20
 • banner 500x310pix-19
 • banner 500x310pix-21

Актуално

Въпреки трудните обстоятелства, в които се сблъскваме в момента, онлайн транснационалната среща по...
Трети бюлетин по проект WINGS
Вторник, 31 Март 2020
Готов е третият бюлетин по проект WINGS, който има за цел да насърчи интернационализацията на стартиращите предприятия.  ...